Bachelor Taal en Cultuurstudies Universiteit Utrecht

Instelling: Universiteit van Utrecht
Periode: September 2005 – juni 2008
Scriptie: Globalisering in Sovjet Rusland

 

De opleiding Taal- en cultuurstudies (TCS) heeft geen vast programma. Je kan zelf je richting kiezen binnen de Geesteswetenschappen. De richting die ik heb gekozen is Politieke Geschiedenis en Internationale Betrekkingen. Binnen deze richting heb ik vakken gevolgd over geschiedenis van diverse landen zoals Amerika, China en Rusland; Nederlandse geschiedenis; kolonialisme; Islam en Internationale betrekkingen. Daarnaast behoort het volgen van een taal tot het curriculum. Ik heb gekozen voor Engels.

Mijn scriptie behandelde het thema van de globalisering dan wel deglobalisering in Sovjet Rusland vanaf de Russische revolutie tot de dood van Stalin in 1953. Hierin was veel aandacht voor de terugtrekking van Stalin uit de wereldeconomie en de wens om zelfvoorzienend te zijn door middel van het opzetten van kolchozen en sovchozen, ten kosten van de eigen bevolking.