Master Erfgoed Studies Universiteit van Amsterdam

Instelling: Universiteit van Amsterdam
Periode: September 2009 – mei 2011
Scriptie: Natuurlijk erfgoed in Nederland

 

De master Erfgoed Studies richt zich zowel op de theorie als de praktijk van erfgoed: hoe ga je om met erfgoed en wat betekent erfgoed voor onze identiteit? Door middel van diverse praktijkopdrachten heb ik tijdens mijn studie kennis gemaakt met het beheer, behoud en de presentatie van erfgoed. 

Tijdens de master heb ik stage gelopen bij het Centrum voor Internationale Erfgoed Activiteiten (CIE) in Leiden. Daar heb ik een inventarisatie gemaakt van Nederlands Russische erfgoed projecten voor een database over gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Tevens hebben we over dit onderwerp een symposium georganiseerd.

Mijn scriptie behandelde het natuurlijke erfgoed in Nederland. Ik heb onderzoek gedaan naar twee stromingen binnen het natuurbeheer en behoud in Nederland, waarbij de ene stroming voorstanders is van het creëren van nieuwe natuur, terwijl de andere voorstander is van het behoud en beheer van het oude cultuurlandschap waarin veel natuurlijke elementen voorkomen. Mijn theoretische onderzoek laat zien hoe beide stromingen passen binnen de historie van natuurbeheer in Nederland en tonen de rol van herinneringen en vragen omtrent identiteit.