Hoofdcoördinator Volksuniversiteit West-Betuwe

Organisatie: Volksuniversiteit West-Betuwe
Functie: Hoofdcoördinator en secretaris
Periode: januari 2017 - heden

 

De Volksuniversiteit biedt alle volwassenen in de regio West Betuwe de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling of scholing op het gebied van talen, kunst & cultuur, mens & maatschappij, wetenschap en creativiteit. De Volksuniversiteit is er voor iedereen, ongeacht vooropleiding, leeftijd, godsdienstige of politieke achtergrond. Voor de Volksuniversiteit West-Betuwe werk ik als Hoofd coördinator als verbindende factor tussen vrijwilligers, bestuur, docenten en cursisten. Mijn werkzaamheden bestaan uit:

  • Coördinatie werkzaamheden vrijwilligers
  • Eindverantwoordelijkheid voor de inhoud en uitvoering van het programma
  • Aansturing van financiële en informatiestromen
  • Aanspreekpunt voor docenten, bestuur en externen
  • Samenwerking met de medewerkers van Bibliotheek Rivierenland en  Museum Elisabeth Weeshuis